Licensa

Përveç nëse thuhet ndryshe, Premium Watches & Jewelry dhe / ose licensuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Orët Premium. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të përdorni këtë nga Premium Watches për përdorimin tuaj personal duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet :

 1. Ripublikoni materialin nga Premium Watches

 2. Shisni, merrni me qira ose të shpërndani materiale nën-licencë nga Premium Watches

 3. Riprodhoni, kopjoni ose të fabrikoni materiale nga Premium Watches

 4. Rishpërndani përmbajtjen nga Premium Watches

Pjesë të kësaj faqe në internet ofrojnë një mundësi që përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në zona të caktuara të faqes në internet. Orët dhe Bizhuteri Premium nuk filtrojnë, modifikojnë, publikojnë ose rishikojnë Komentet përpara pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e Premium Watches & Jewelry, agjentëve të saj dhe / ose bashkëpunëtorëve. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e personit që poston pikëpamjet dhe mendimet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Orët dhe Bizhuteri Premium nuk do të jenë përgjegjëse për Komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe / ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi të dhe / ose postimit të dhe / ose shfaqjes së komentet në këtë faqe në internet. Premium Watches & Jewelry rezervon të drejtën për të monitoruar të gjitha komentet dhe për të hequr çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, ofendues ose që shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Të gjithë emrat e markave, emrat e produkteve dhe shërbimeve të përdorura në këtë faqe janë marka tregtare, emra tregtarë ose marka të shërbimeve Premium Watches & Jewelry, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Ju nuk mund të shpërndani produkte, të ofroni shërbime referimi ose të riprodhoni ndonjë markë të tillë tregtare, emra tregtarë ose marka shërbimi pa lejen paraprake me shkrim të Premiumwatches.al.

Organizatat e miratuara mund të bejnë share në faqen tonë të internetit si më poshtë:

 1. Me përdorimin e emrit tonë të korporatës, ose

 2. Duke përdorur një lidhje të burimeve uniforme që lidhet me të, ose

 3. Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë të internetit që lidhet me të, kjo ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës që lidh.

 4. Nuk do të lejohet përdorimi/përpunimi i logos së Premium Watches & Jewelry .

iFrames

Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit që ndryshojnë në asnjë mënyrë prezantimin vizual ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në Uebfaqen tuaj. Ju pranoni të na mbroni dhe të na mbroni nga të gjitha pretendimet që po rriten në Uebfaqen tuaj. Asnjë lidhje nuk duhet të shfaqet në asnjë Uebfaqe që mund të interpretohet si shpifëse, e pahijshme ose kriminale, ose që shkel, përndryshe shkel ose mbron shkeljen e ndonjë të drejte të palës së tretë.

Privatësia juaj

Rezervimi i të Drejtave:

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në Uebfaqen tonë. Ju miratoni që menjëherë të hiqni të gjitha lidhjet për në Uebfaqen tonë sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto terma dhe kushte dhe ajo lidh politikën në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me Uebfaqen tonë, ju pranoni të jeni të detyruar të ndiqni këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit:

Nëse gjeni ndonjë lidhje në Uebfaqen tonë që është fyese për ndonjë arsye, jeni të lirë të kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet, por nuk jemi të detyruar ose aq shumë ose t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe në internet është i saktë, nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i azhurnuar.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

Ju keni të drejtë të postoni komente në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;

 1. Komentet nuk cënojnë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale, përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;

 2. Komentet nuk përmbajnë ndonjë material shpifës, shpifës, fyes, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm që është një shkelje e privatësisë

 3. Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes,veprimtari të personalizuar ose aktivitete të paligjshme.

Me anë të kësaj ju jepni Premium Watches & Jewelry një licencë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët që të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë cilindo nga Komentet tuaja në çdo dhe të gjitha format, formatet ose mediat.

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me Uebfaqen tonë pa miratimin paraprak me shkrim:

 • Agjensitë qeveritare

 • Motorët e kërkimit

 • Organizatat e lajmeve

Shpërndarësit e direktorive në internet mund të lidhen me Uebfaqen tonë në të njëjtën mënyrë siç hyperlink në Uebsajtet e bizneseve të tjera të listuara.

Bizneset e Akredituara në të gjithë sistemin përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare të bamirësisë dhe grupeve të mbledhjes së fondeve të bamirësisë të cilat mund të mos hyjnë në lidhjen me faqen tonë të internetit.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë me botime ose me informacione të tjera të Uebfaqes për sa kohë që kane një bashkëpunim:

 • nuk është në asnjë mënyrë mashtruese;

 • nuk nënkupton në mënyrë të gabuar sponsorizim, miratim ose aprovim të palës që lidh dhe produkteve dhe / ose shërbimeve të saj

 • përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës që lidh.

Ne mund të shqyrtojmë dhe miratojmë kërkesa të tjera për bashkëpunim nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • binzense of klient te njohur

 • faqet e komunitetit pik.al

 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi

 • shpërndarësit e drejtorive në internet

 • portalet e internetit

 • firmat e kontabilitetit, ligjit dhe këshillimit

 • institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Ne do të aprovojmë kërkesat për bashkëpunim nga këto organizata nëse vendosim që:

 • bashkëpunimin nuk duhet ta shohim në mënyrë të pafavorshme për veten ose për bizneset tona të akredituara

 • the organization does not have any negative records with us

 • the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of Premium Watches & Jewelry

 • the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link:

 • is not in any way deceptive

 • does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services

 • fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to Premium Watches & Jewelry. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Disclaimer

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

We have taken into account the website is fully functional. However, since some technical issues may be out of our control, we cannot guarantee that you will have uninterrupted access anywhere and anytime.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ne mbledhim të dhënat personale në internet nëpërmjet faqeve tona të internetit. Individët mund të kenë akses në shumë pjesë të uebsajteve tona pa dhënë asnjë të dhënë personale. Nëse na kontaktoni dhe zgjidhni të jepni të dhënat tuaja personale, si emrin, adresën, numrin e telefonit ose adresën elektronike, duke hyrë në formularë ose fusha të dhënash në faqet tona të internetit dhe

Kur vizitoni faqet tona të internetit, ne mbledhim automatikisht informacion rreth kompjuterit tuaj ose pajisjeve të tjera elektronike të cilat mund të përfshijnë adresën tuaj të Protokollit të Internetit (IP), datën dhe orën e kërkesës suaj dhe informacionin e dhënë nga teknologjitë e ndjekjes, të tilla si cookies.